dimecres, 5 de març del 2014

Projectes a 4 anys


L'hora del conteObjectius:

Metodologia:

Valoració:

EXPRESSIÓ ORAL "forat”


OBJECTIUS:
-Expressar-se oralment d’una manera clara i coherent.
- Augmentar vocabulari.
- Treballar la descripció.
METODOLOGIA:
En primer lloc els alumnes s'ajunten per parelles amb la classe germana( un nin de 4tA amb un nin de 1rB) .Seguidament, fan un cercle en mig d’un foli DIN-A3. Després,  escriuen a la  columna de l’esquerra quins són els adjectius que defineixen la seva personalitat. Més tard, a la columna de la dreta expliquen quines són les seves aficions.
Una vegada que un nin de la parella ha completat les seves característiques de personalitat i les seves aficions, el seu company realitza els mateixos passos.(els dos nins s’ajuden)
Una vegada feta  la fulla “forat” un nin ha d’introduir el cap pel forat i el seu Company descriu oralment com és físicament. Després va mirant les columnes i va descrivint com és la seva personalitat i quines són les seves aficions. Una vegada acabat li toca a l’altre nin.
Prèviament s’ha treballat vocabulari relacionat amb característiques físiques i de personalitat (els nins han aferrat unes graelles de vocabulari al seu quadern).Endevinalles

La classe de tercer "Els animals" hem jugat a les endevinalles.

OBJECTIUS:
  • Reforçar el vocabulari de diferents camps semàntics.
  • Memoritzar els textos.
  • Recitar de forma oral tenint en compte l'entonació.
  • Gaudir d'una activitat lúdica.

DESENVOLUPAMENT DE LA TASCA:

Es tracta de treballar una estructura simple (1-2-4) d'aprenentatge cooperatiu.
Es lliura a cada grup una endevinalla diferent que cada alumne ha d'entendre i endevinar. Una vegada treballada individualment havien de consensuar en parelles i posteriorment entre tots els membres de l'equip.
A continuació el portaveu de cada equip l'havia de recitar, una vegada memoritzat, a la resta de grups.

RECURSOS:

dilluns, 3 de març del 2014

Aquests cap de setmana he.... ( Classes de 5 anys)

Ø    Activitat  2Aquest cap de setmana he

§    Descripció de l’activitat:
L’activitat consisteix en exposar de forma oral, davant la resta de companys,en gran grup, i de forma continuada cada dilluns, el que han fet durant el cap de setmana.
És una activitat molt senzilla, amb la qual els infants gaudeixen molt, ja que comparteixen el que han fet, opinen envers les diferents activitats i s’engresquen si han fet el mateix.

El/la mestre/a té el rol de moderar, i si cal, de fer preguntes per estirar més les produccions orals i l’explicació més detallada dels fets. 

Avui jo som (Classes de 5 anys)

Activitats Competència Oral.
6è Educació infantil.

Ø   Activitat  1: Avui jo som  (El dia de Carnestoltes)

§   Descripció de l’activitat:
L’activitat consisteix en exposar oralment,en gran grup, i de forma molt lúdica durant tota l’activitat, davant la resta de companys:
-         Qui soc avui?
-        Què  m’agrada fer?
-        Com em sento avui?
L’activitat s’inicia, amb el/la mestre/a tutor/a de model, convidant-los a que segueixin el joc/activitat.
§   Exemple:
Mestre/a:
-        Bon dia nins! Anau molt guapos avui! Meam, jo vos vull veure a tots i vull que em digueu qui sou avui perquè no vos conec! Així que haureu de sortir a presentar-vos!
-        Començaré presentant-me jo: Bon dia, jo soc la Pirata sense Barba, i m’agrada navegar, beure Ron i menjar tortugues! I avui estic molt contenta d’estar a l’escola i celebrar el Carnestoltes amb vosaltres.
Un per un, els infants van sortint i exposen qui són, amb les intervencions pertinents de l’adult per als més tímids i per guiar-los un poc en el discurs.
§  Exemple:
o   Salutació: Quan surti l’infant a exposar, primerament el saludarem: “Bon dia, tu qui ets?”Per a que així l’infant respongui també amb un “ Bon dia” i seguidament, es presenti, “Jo som…”

o   Explicació del personatge: Per a ajudar-los a centrar-se en el que han d’explicar, incidirem en el seu personatge, i farem la pregunta : “Molt bé Spiderman, i què t’agrada fer?” Aquí l’infant ha de reflexionar sobre el personatge del que va disfressat, extreure’n el que més li agradi, el que més el defineixi i exposar-ho a la resta de la classe.

o   Explicació dels sentiments i emocions: Finalment, els farem la pregunta envers com es senten aquest dia tan especial, que majoritàriament va ser que... estaven ben feliços!.Un rap com a producte final d'un projecte.

http://www.youtube.com/watch?v=P4f6Ia94Beg

Exposició oral animals vertebrats

Els alumnes de quart han assumit un nou repte per treballar les habilitats lingüístiques orals a l'aula.

OBJECTIU:
  • Exposar oralment tot el que saben sobre els animals vertebrats.
METODOLOGIA:
Els alumnes han seguit un enfocament molt actiu i participatiu al llarg de la tasca. En cada moment han interactuat i han intercanviat idees tant per la recerca d'informació com per elaborar el guió.

DESENVOLUPAMENT:
A partir d'un debat en gran grup sobre les vivències i experiències amb animals propers a ells es va anar consolidant els diferents grups d'animals vertebrats existents.

A continuació, cada equip va investigar a Internet els diferents tipus d'animals i va seleccionar un en concret per aprofundir en el seu coneixement.

Amb tota la informació, varen realizar un mural i iniciaren un procés de preparació oral que implicava l'elaboració d'una base d'orientació que els ajudaria a construir un guió complet, molt necessari a l'hora d'exposar oralment.

Una vegada preparat, cada equip va anar per diferents aules a exposar els seus treballs i, com a novetat, els alumnes de quart que estaven com a públic van avaluar als ponents amb una graella molt senzilla que se'ls va facilitar.

Aquí teniu un mostra!!!


                                         http://www.youtube.com/watch?v=v4TuvKs_g-ERECURSOS:
VALORACIÓ:
La valoració global de l'exposició oral dels temes plantejats ha estat molt positiva i satisfactòria.
Volem destacar la gran implicació dels alumnes al llarg del procés d'elaboració de la base d'orientació prèvia a l'exposició i també l'interès i compenetració en treballar en equip (a l'hora d'assumir càrrecs, de prendre decisions, de la repartició dels temes a xerrar, de l'assaig de cara a afrontar l'explicació al públic...). Per altra banda, ha estat molt enriquidor la interacció al llarg de les exposicions quan els ponents feien o responien preguntes al públic, mostrant signes de ho havien preparat bé i tenien coneixements sobre el tema.
El resultat ha estat molt gratificant per a ells mateixos quan han vist els factors a tenir en compte de cara a fer una explicació davant el públic (mantenir la mirada, el to de veu, els gestos, el suport visual i el treball en equip). Això els ha fet aprendre i reflexionar per a properes exposicions.