dimecres, 2 d’abril del 2014

MEDIADORS DE PATI

OBJECTIUS
- Expressar de manera oral els  diferents fets i sentiments.
- Aprendre a escoltar.
- Fomentar la resolució de conflictes mitjançant el diàleg.
- Augmentar la autonomia dels nins.

METODOLOGÍA

Els alumnes de sisè s'encarreguen d'ajudar a solucionar els possibles problemes que poden sorgir en temps de pati. Duen un "peto" per tal que els altres nins els puguin identificar.
Se coloquen per parelles en la zona del pati assignada i ajuden els nins a resoldre els diferents problemes que poden sorgir.
Aquest mediadors han de dur als nins davant dels mestres de pati en cas que estiguin plorant o hagi hagut una baralla.
En cas que els mediadors no puguin ajudar a resoldre el problema, acompanyaran als nins a la "sala de conversa" on cada un d'ells haurà d'explicar què ha passat.Cada un dels mediadors sosté una tarjeta amb una boca que parla o una oïda que escolta per tal d'ajudar als nins a poder expressar-se amb ordre i tranquil.litat.
Els nins implicats han de començar dient que han fet ells malament per més tard explicar què pensen que ha fet malament l'altre company. Els mediadors canviaràn les tarjetes ( boca, orella) i canvia el rol dels nins implicats inmediatament ; ara el que ha explicat ha d'escolar a l'altre company.
Quan els dos nins han explicat què ha succeit intenten arribar a un acord i signen un full on se registren les actuacions dels mediadors ( data, implicats, fets i solució)

VALORACIÓ

Els mestres valoram molt positivament la figura dels mediadors de pati ja que s'aconsegueix un clima més conciliador durant el pati.
Els nins de sisè estan molt implicats i ho fan amb molta il.lusió.
Per altra part, els altres nins de l'escola cada any demanen a principi de curs en , les reunions de delegats, quan se posen en marxa els mediadors de pati.
 POSA’T  AL  ME  LLOC

CONTEXT : ½  aula de 3r EP. Aquest dia hi havia tres grups cooperatius, formats cada un d’ells per quatre alumnes.
MATERIAL: Disposem d’un joc de diversitat que s’anomena  “POSA’T  AL MEU  LLOC”
OBJECTIUS:
·         Gaudir d’un joc  educatiu en grup.
·         Saber escoltar les preguntes que fan els companys d’un altre equip.
·         Comprendre les preguntes i les explicacions abans de contestar.
·         Prendre decisions d’equip i arribar a un consens.
·         Respondre a  la pregunta de manera correcte.
·         Respectar les normes de comunicació en situació de diàleg i debat.
AVALUACIÓ:
El grup va acceptar la meva proposta d’introduir un joc nou amb l’objectiu de promoure el diàleg, la conversa i els anteriors objectius abans exposats. Per tan era un experiment en tota regla i un repta per aquest alumnes. L’experiència ha estat molt positiva i les preguntes que han sortit de manera aleatòria han donat pas a diverses situacions de diàleg i d’animades converses en la que la majoria d’infants hi volia dir la seva. El proper dimarts repetirem l’activitat amb l’altre mig grup.
dimarts, 1 d’abril del 2014

EXPOSAM EN PÚBLIC EL NOSTRE PROJECTE DE TREBALL SOBRE LES PLANTES!


 OBJECTIUS: 
 - Planificar i dur a terme un discurs oral en equip. 
- Expressar-se oralment d'una forma clara i coherent. 
- Sintetitzar i exposar els continguts més rellevants del projecte. 
- Exposar els aprenentatges adquirits durant el projecte davant d'una audiència.


METODOLOGIA:

Aquesta activitat es va dur a terme en equips.Cada equip de 1r A es va preparar l'exposició d'una part del projecte sobre les plantes pels alumnes de 5 anys. 

Després de l'exposició oral en públic, cada alumne/a de 1r A acompanyava a un alumne/a de 5 anys a la part central de l'aula, en què s'havia creat una gran exposició amb totes les plantes que havien dut a l'aula i amb diferents experiments sobre aquest tema. D'aquesta manera, en acabar l'exposició en públic, cada alumne/a va poder explicar de manera més individual tot el que havia après sobre les plantes a un alumne/a d'Infantil. 

VALORACIÓ:

EXPOSAM EN PÚBLIC EL NOSTRE PROJECTE DE TREBALL SOBRE "COM VOLEN ELS AVIONS?"!


  OBJECTIUS:

- Planificar i dur a terme un discurs oral en equip.
- Expressar-se oralment d'una forma clara i coherent.
- Sintetitzar i exposar els continguts més rellevants del projecte.
- Exposar els aprenentatges adquirits durant el projecte davant d'una audiència. 

METODOLOGIA

Els alumnes varen simular un vol en avió a la classe. Durant una setmana la nostra classe es va convertir en una avió! La tripulació estava formada pels alumnes de 1r B que havíem fet un projecte de treball sobre "Com volen els avions?". Els passatgers eren alumnes d'altres classes i, en el darrer vol del nostre avió, les famílies dels nins i nines. 

Cada equip de la classe tenia una tasca assignada. Hi havia els controladors de seguretat que feien un registre dels passatgers i s'encarregaven de la detecció de metalls, líquids i objectes punxeguts, els/les hostesses explicaven les normes de seguretat i repartien un petit refrigeri als passatgers i els/les pilots feien la presentació i explicaven com s'anava desenvolupant el vol.

Durant el vol, els diferents equips exposaven als passatgers tot el que havien après sobre "Com volen els avions?" i responien a les preguntes que aquests formulaven. 

Els alumnes es varen preparar anteriorment un mural sobre els continguts a exposar, un guió del que havien d'explicar i es va elaborar una base d'orientació sobre com dur a terme un discurs oral. Cada equip es va encarregar d'exposar una part del projecte. Les parts eren les següents: el primer avió i diferències amb els avions actuals, la font d'energia dels avions, altura, velocitat i mesura, les parts de l'avió, per on volen els avions i com volen els avions. 

Cal recalcar que el grup classe es va dividir per la meitat (3 equips a cada grup) i cada meitat es va preparar la mateixa exposició. D'aquesta manera, dins l'avió només hi havia la meitat del grup possibilitant una millor organització. L'altre meitat es quedava amb la mestra de suport assignada al cicle realitzant una altra tasca. Cada grup va fer el mateix nombre d'exposicions a  diferents classes del centre. 

VALORACIÓ

La valoració que en faig és molt positiva. Els alumnes estaven molt motivats i varen dipositar totes les seves ganes i il·lusió en el projecte. Va ser molt gratificant veure com els membres de l'equip s'ajudaven per tal que l'exposició fos un èxit i com tots els alumnes participaven d'una manera molt activa.

Vull recalcar que va ser decisiva la col·laboració de la mestra de suport assignada al cicle per tal de desdoblar el grup i poder realitzar una  tasca més individualitzada. 


dimecres, 5 de març del 2014

Projectes a 4 anys


L'hora del conteObjectius:

Metodologia:

Valoració:

EXPRESSIÓ ORAL "forat”


OBJECTIUS:
-Expressar-se oralment d’una manera clara i coherent.
- Augmentar vocabulari.
- Treballar la descripció.
METODOLOGIA:
En primer lloc els alumnes s'ajunten per parelles amb la classe germana( un nin de 4tA amb un nin de 1rB) .Seguidament, fan un cercle en mig d’un foli DIN-A3. Després,  escriuen a la  columna de l’esquerra quins són els adjectius que defineixen la seva personalitat. Més tard, a la columna de la dreta expliquen quines són les seves aficions.
Una vegada que un nin de la parella ha completat les seves característiques de personalitat i les seves aficions, el seu company realitza els mateixos passos.(els dos nins s’ajuden)
Una vegada feta  la fulla “forat” un nin ha d’introduir el cap pel forat i el seu Company descriu oralment com és físicament. Després va mirant les columnes i va descrivint com és la seva personalitat i quines són les seves aficions. Una vegada acabat li toca a l’altre nin.
Prèviament s’ha treballat vocabulari relacionat amb característiques físiques i de personalitat (els nins han aferrat unes graelles de vocabulari al seu quadern).