dimecres, 2 d’abril del 2014

MEDIADORS DE PATI

OBJECTIUS
- Expressar de manera oral els  diferents fets i sentiments.
- Aprendre a escoltar.
- Fomentar la resolució de conflictes mitjançant el diàleg.
- Augmentar la autonomia dels nins.

METODOLOGÍA

Els alumnes de sisè s'encarreguen d'ajudar a solucionar els possibles problemes que poden sorgir en temps de pati. Duen un "peto" per tal que els altres nins els puguin identificar.
Se coloquen per parelles en la zona del pati assignada i ajuden els nins a resoldre els diferents problemes que poden sorgir.
Aquest mediadors han de dur als nins davant dels mestres de pati en cas que estiguin plorant o hagi hagut una baralla.
En cas que els mediadors no puguin ajudar a resoldre el problema, acompanyaran als nins a la "sala de conversa" on cada un d'ells haurà d'explicar què ha passat.Cada un dels mediadors sosté una tarjeta amb una boca que parla o una oïda que escolta per tal d'ajudar als nins a poder expressar-se amb ordre i tranquil.litat.
Els nins implicats han de començar dient que han fet ells malament per més tard explicar què pensen que ha fet malament l'altre company. Els mediadors canviaràn les tarjetes ( boca, orella) i canvia el rol dels nins implicats inmediatament ; ara el que ha explicat ha d'escolar a l'altre company.
Quan els dos nins han explicat què ha succeit intenten arribar a un acord i signen un full on se registren les actuacions dels mediadors ( data, implicats, fets i solució)

VALORACIÓ

Els mestres valoram molt positivament la figura dels mediadors de pati ja que s'aconsegueix un clima més conciliador durant el pati.
Els nins de sisè estan molt implicats i ho fan amb molta il.lusió.
Per altra part, els altres nins de l'escola cada any demanen a principi de curs en , les reunions de delegats, quan se posen en marxa els mediadors de pati.
 POSA’T  AL  ME  LLOC

CONTEXT : ½  aula de 3r EP. Aquest dia hi havia tres grups cooperatius, formats cada un d’ells per quatre alumnes.
MATERIAL: Disposem d’un joc de diversitat que s’anomena  “POSA’T  AL MEU  LLOC”
OBJECTIUS:
·         Gaudir d’un joc  educatiu en grup.
·         Saber escoltar les preguntes que fan els companys d’un altre equip.
·         Comprendre les preguntes i les explicacions abans de contestar.
·         Prendre decisions d’equip i arribar a un consens.
·         Respondre a  la pregunta de manera correcte.
·         Respectar les normes de comunicació en situació de diàleg i debat.
AVALUACIÓ:
El grup va acceptar la meva proposta d’introduir un joc nou amb l’objectiu de promoure el diàleg, la conversa i els anteriors objectius abans exposats. Per tan era un experiment en tota regla i un repta per aquest alumnes. L’experiència ha estat molt positiva i les preguntes que han sortit de manera aleatòria han donat pas a diverses situacions de diàleg i d’animades converses en la que la majoria d’infants hi volia dir la seva. El proper dimarts repetirem l’activitat amb l’altre mig grup.
dimarts, 1 d’abril del 2014

EXPOSAM EN PÚBLIC EL NOSTRE PROJECTE DE TREBALL SOBRE LES PLANTES!


 OBJECTIUS: 
 - Planificar i dur a terme un discurs oral en equip. 
- Expressar-se oralment d'una forma clara i coherent. 
- Sintetitzar i exposar els continguts més rellevants del projecte. 
- Exposar els aprenentatges adquirits durant el projecte davant d'una audiència.


METODOLOGIA:

Aquesta activitat es va dur a terme en equips.Cada equip de 1r A es va preparar l'exposició d'una part del projecte sobre les plantes pels alumnes de 5 anys. 

Després de l'exposició oral en públic, cada alumne/a de 1r A acompanyava a un alumne/a de 5 anys a la part central de l'aula, en què s'havia creat una gran exposició amb totes les plantes que havien dut a l'aula i amb diferents experiments sobre aquest tema. D'aquesta manera, en acabar l'exposició en públic, cada alumne/a va poder explicar de manera més individual tot el que havia après sobre les plantes a un alumne/a d'Infantil. 

VALORACIÓ:

EXPOSAM EN PÚBLIC EL NOSTRE PROJECTE DE TREBALL SOBRE "COM VOLEN ELS AVIONS?"!


  OBJECTIUS:

- Planificar i dur a terme un discurs oral en equip.
- Expressar-se oralment d'una forma clara i coherent.
- Sintetitzar i exposar els continguts més rellevants del projecte.
- Exposar els aprenentatges adquirits durant el projecte davant d'una audiència. 

METODOLOGIA

Els alumnes varen simular un vol en avió a la classe. Durant una setmana la nostra classe es va convertir en una avió! La tripulació estava formada pels alumnes de 1r B que havíem fet un projecte de treball sobre "Com volen els avions?". Els passatgers eren alumnes d'altres classes i, en el darrer vol del nostre avió, les famílies dels nins i nines. 

Cada equip de la classe tenia una tasca assignada. Hi havia els controladors de seguretat que feien un registre dels passatgers i s'encarregaven de la detecció de metalls, líquids i objectes punxeguts, els/les hostesses explicaven les normes de seguretat i repartien un petit refrigeri als passatgers i els/les pilots feien la presentació i explicaven com s'anava desenvolupant el vol.

Durant el vol, els diferents equips exposaven als passatgers tot el que havien après sobre "Com volen els avions?" i responien a les preguntes que aquests formulaven. 

Els alumnes es varen preparar anteriorment un mural sobre els continguts a exposar, un guió del que havien d'explicar i es va elaborar una base d'orientació sobre com dur a terme un discurs oral. Cada equip es va encarregar d'exposar una part del projecte. Les parts eren les següents: el primer avió i diferències amb els avions actuals, la font d'energia dels avions, altura, velocitat i mesura, les parts de l'avió, per on volen els avions i com volen els avions. 

Cal recalcar que el grup classe es va dividir per la meitat (3 equips a cada grup) i cada meitat es va preparar la mateixa exposició. D'aquesta manera, dins l'avió només hi havia la meitat del grup possibilitant una millor organització. L'altre meitat es quedava amb la mestra de suport assignada al cicle realitzant una altra tasca. Cada grup va fer el mateix nombre d'exposicions a  diferents classes del centre. 

VALORACIÓ

La valoració que en faig és molt positiva. Els alumnes estaven molt motivats i varen dipositar totes les seves ganes i il·lusió en el projecte. Va ser molt gratificant veure com els membres de l'equip s'ajudaven per tal que l'exposició fos un èxit i com tots els alumnes participaven d'una manera molt activa.

Vull recalcar que va ser decisiva la col·laboració de la mestra de suport assignada al cicle per tal de desdoblar el grup i poder realitzar una  tasca més individualitzada. 


dimecres, 5 de març del 2014

Projectes a 4 anys


L'hora del conteObjectius:

Metodologia:

Valoració:

EXPRESSIÓ ORAL "forat”


OBJECTIUS:
-Expressar-se oralment d’una manera clara i coherent.
- Augmentar vocabulari.
- Treballar la descripció.
METODOLOGIA:
En primer lloc els alumnes s'ajunten per parelles amb la classe germana( un nin de 4tA amb un nin de 1rB) .Seguidament, fan un cercle en mig d’un foli DIN-A3. Després,  escriuen a la  columna de l’esquerra quins són els adjectius que defineixen la seva personalitat. Més tard, a la columna de la dreta expliquen quines són les seves aficions.
Una vegada que un nin de la parella ha completat les seves característiques de personalitat i les seves aficions, el seu company realitza els mateixos passos.(els dos nins s’ajuden)
Una vegada feta  la fulla “forat” un nin ha d’introduir el cap pel forat i el seu Company descriu oralment com és físicament. Després va mirant les columnes i va descrivint com és la seva personalitat i quines són les seves aficions. Una vegada acabat li toca a l’altre nin.
Prèviament s’ha treballat vocabulari relacionat amb característiques físiques i de personalitat (els nins han aferrat unes graelles de vocabulari al seu quadern).Endevinalles

La classe de tercer "Els animals" hem jugat a les endevinalles.

OBJECTIUS:
  • Reforçar el vocabulari de diferents camps semàntics.
  • Memoritzar els textos.
  • Recitar de forma oral tenint en compte l'entonació.
  • Gaudir d'una activitat lúdica.

DESENVOLUPAMENT DE LA TASCA:

Es tracta de treballar una estructura simple (1-2-4) d'aprenentatge cooperatiu.
Es lliura a cada grup una endevinalla diferent que cada alumne ha d'entendre i endevinar. Una vegada treballada individualment havien de consensuar en parelles i posteriorment entre tots els membres de l'equip.
A continuació el portaveu de cada equip l'havia de recitar, una vegada memoritzat, a la resta de grups.

RECURSOS:

dilluns, 3 de març del 2014

Aquests cap de setmana he.... ( Classes de 5 anys)

Ø    Activitat  2Aquest cap de setmana he

§    Descripció de l’activitat:
L’activitat consisteix en exposar de forma oral, davant la resta de companys,en gran grup, i de forma continuada cada dilluns, el que han fet durant el cap de setmana.
És una activitat molt senzilla, amb la qual els infants gaudeixen molt, ja que comparteixen el que han fet, opinen envers les diferents activitats i s’engresquen si han fet el mateix.

El/la mestre/a té el rol de moderar, i si cal, de fer preguntes per estirar més les produccions orals i l’explicació més detallada dels fets. 

Avui jo som (Classes de 5 anys)

Activitats Competència Oral.
6è Educació infantil.

Ø   Activitat  1: Avui jo som  (El dia de Carnestoltes)

§   Descripció de l’activitat:
L’activitat consisteix en exposar oralment,en gran grup, i de forma molt lúdica durant tota l’activitat, davant la resta de companys:
-         Qui soc avui?
-        Què  m’agrada fer?
-        Com em sento avui?
L’activitat s’inicia, amb el/la mestre/a tutor/a de model, convidant-los a que segueixin el joc/activitat.
§   Exemple:
Mestre/a:
-        Bon dia nins! Anau molt guapos avui! Meam, jo vos vull veure a tots i vull que em digueu qui sou avui perquè no vos conec! Així que haureu de sortir a presentar-vos!
-        Començaré presentant-me jo: Bon dia, jo soc la Pirata sense Barba, i m’agrada navegar, beure Ron i menjar tortugues! I avui estic molt contenta d’estar a l’escola i celebrar el Carnestoltes amb vosaltres.
Un per un, els infants van sortint i exposen qui són, amb les intervencions pertinents de l’adult per als més tímids i per guiar-los un poc en el discurs.
§  Exemple:
o   Salutació: Quan surti l’infant a exposar, primerament el saludarem: “Bon dia, tu qui ets?”Per a que així l’infant respongui també amb un “ Bon dia” i seguidament, es presenti, “Jo som…”

o   Explicació del personatge: Per a ajudar-los a centrar-se en el que han d’explicar, incidirem en el seu personatge, i farem la pregunta : “Molt bé Spiderman, i què t’agrada fer?” Aquí l’infant ha de reflexionar sobre el personatge del que va disfressat, extreure’n el que més li agradi, el que més el defineixi i exposar-ho a la resta de la classe.

o   Explicació dels sentiments i emocions: Finalment, els farem la pregunta envers com es senten aquest dia tan especial, que majoritàriament va ser que... estaven ben feliços!.Un rap com a producte final d'un projecte.

http://www.youtube.com/watch?v=P4f6Ia94Beg

Exposició oral animals vertebrats

Els alumnes de quart han assumit un nou repte per treballar les habilitats lingüístiques orals a l'aula.

OBJECTIU:
  • Exposar oralment tot el que saben sobre els animals vertebrats.
METODOLOGIA:
Els alumnes han seguit un enfocament molt actiu i participatiu al llarg de la tasca. En cada moment han interactuat i han intercanviat idees tant per la recerca d'informació com per elaborar el guió.

DESENVOLUPAMENT:
A partir d'un debat en gran grup sobre les vivències i experiències amb animals propers a ells es va anar consolidant els diferents grups d'animals vertebrats existents.

A continuació, cada equip va investigar a Internet els diferents tipus d'animals i va seleccionar un en concret per aprofundir en el seu coneixement.

Amb tota la informació, varen realizar un mural i iniciaren un procés de preparació oral que implicava l'elaboració d'una base d'orientació que els ajudaria a construir un guió complet, molt necessari a l'hora d'exposar oralment.

Una vegada preparat, cada equip va anar per diferents aules a exposar els seus treballs i, com a novetat, els alumnes de quart que estaven com a públic van avaluar als ponents amb una graella molt senzilla que se'ls va facilitar.

Aquí teniu un mostra!!!


                                         http://www.youtube.com/watch?v=v4TuvKs_g-ERECURSOS:
VALORACIÓ:
La valoració global de l'exposició oral dels temes plantejats ha estat molt positiva i satisfactòria.
Volem destacar la gran implicació dels alumnes al llarg del procés d'elaboració de la base d'orientació prèvia a l'exposició i també l'interès i compenetració en treballar en equip (a l'hora d'assumir càrrecs, de prendre decisions, de la repartició dels temes a xerrar, de l'assaig de cara a afrontar l'explicació al públic...). Per altra banda, ha estat molt enriquidor la interacció al llarg de les exposicions quan els ponents feien o responien preguntes al públic, mostrant signes de ho havien preparat bé i tenien coneixements sobre el tema.
El resultat ha estat molt gratificant per a ells mateixos quan han vist els factors a tenir en compte de cara a fer una explicació davant el públic (mantenir la mirada, el to de veu, els gestos, el suport visual i el treball en equip). Això els ha fet aprendre i reflexionar per a properes exposicions.divendres, 7 de febrer del 2014

Noves etiquetes: Seqüències Didàctiques

Noves etiquetes: Agrupament

Noves etiquetes: Experiències.

Noves etiquetes: Tipologies textuals

Noves etqiuetes: Tipus

Noves etiquetes: Tipus d'instrument

Etqiuetes: Seqüència Didàctica.

Noves etiquetes II DIMENSIONS

Noves etiquetes I :Nivells

dijous, 16 de gener del 2014